Ana Изследвания по история на социализма в България. Том 2 - 1944-1989

Изследвания по история на социализма в България. Том 2 - 1944-1989

0 / 5.0
0 comments
Bu kitabı ne kadar beğendiniz?
İndirilen dosyanın kalitesi nedir?
Kalitesini değerlendirmek için kitabı indirin
İndirilen dosyaların kalitesi nedir?
София: Център за исторически и политологически изследвания, 2010. - 840 с. - ISBN 978-954-92194-8-7Книгата е плод на изследователските усилия на водещи специалисти в областта на българската история, изследователи от БАН и преподаватели в различни университети. Изследването е част от дългосрочен научен проект, посветен на историята на социализма в България от края на ХIХ век до наши дни. Отделните текстове са посветени на важни елементи от българската социалистическа система след 1944 г. Става дума за проследяване на начина, по който в България се реализират идеите за изграждане на социалистическо общество, за еволюцията в програмните идеи на управляващата БКП, за промените в ценностната система на българите, за приспособяването на българската интелигенция към социалистическата идеология, за икономическите предизвикателства на ускорената модернизация от съветски тип в промишлеността и в селското стопанство, за елементите на социална сигурност при социализма, за специфичната функция на силите за сигурност и армията, за успехите и неуспехите на образователната система, за българския опит за отговор на световния възход на новите технологии, за отношението на БКП към основните си съюзници, за ролята и мястото на мрежата от обществени организации в политическата система на социализма, за сложните етнически и религиозни отношения в социалистическа България.Искра Баева. Българският социализъм след Втората световна война като изследователски проблем.
Искра Баева. Идеите за изграждане на социалистическата държавно-политическа система.
Евгений Кандиларов. От "реален" към "демократичен" социализъм (из зиг-загите на идейното и програмното развитие на БКП след Втората световна война).
Наталия Христова. Идеологически, идеен, ценностен свят на българите през втората половина на ХХ век
Илияна Марчева. Проблемите на модернизацията при социализма: индустриализацията в България.
Нако Стефанов, Евгений Кандиларов. Иновации и иновационна политика в България през годините на държавния социализъм.
Никола Константинов. Държавно-бюджетна система на социалното осигуряване в България (1951-1995 г.).
Йордан Баев. Комунистическото управление в България и систeмата за национална сигурност и отбрана (1944-1989 г.).
Илияна Марчева. Социалистическият експеримент в селското стопанство в България .(1944-1989 г.)
Румяна Маринова-Христиди. Образован ли е социалистическият човек? (Развитие на образованието и науката в България в периода на държавния социализъм 1944-1989 г.).
Наталия Христова. Динамика на естетическите норми и интелектуалните хоризонти (1944-1989 г.).
Евгения Калинова, Искра Баева. Етнически и религиозни общности в следвоенна България.
Владимир Мигев. БКП и религиозните общности в България (1944-1989 г.).
Луиза Ревякина. Българската комунистическа партия и Българският земеделски народен съюз (1944-1989 г.).
Владимир Мигев. Масовите организации в България в епохата на социализма (1944-1989 г.).
Искра Баева. България и социалистическите страни от източния блок.
Евгения Калинова. Балканската политика на България – предизвикателствата от запад и от юг (1944-1989 г.)
Витка Тошкова.Западът и демократичната трансформация на европейския социалистически изток.
Kategoriler:
Dil:
bulgarian
ISBN 10:
9549219488
ISBN 13:
9789549219487
Dosya:
PDF, 3.58 MB
IPFS CID:
QmRixkoGeQEkTTHsRpLWiDMWiqWoH9NWMpqLdVpo12TyJN
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzaceaovubio3uopwclo5ohj3nlxrzwtd7mz4m5f3lktchaolnbcpihdu
bulgarian0

Bilgi yolculuğunuza başlayın! Önizlemeye göz atın ve daha fazla özelliği keşfedin

Anahtar ifadeler

 

https://bulgarian-books.se